Elektroniktidningen om Imagimob: Små rörelser kan avslöja fel (in Swedish)

9 June 2017

Små rörelser kan avslöja fel

Elektroniktidningen: Imagimob utvecklar artificiell intelligens långt ute i nätet, i noderna. Lösningen arbetar i realtid och kan köras på billig, strömsnål hårdvara. Den är inte självlärande – men lärandet går snabbare och kräver mindre datamängder än många andra AI-system hävdar företaget.

− Vår spets är realtids-AI i noderna. Mycket med AI är i molnet, men en fördel med vår teknik är att en enhet inte behöver vara uppkopplad hela tiden. Du kan fortfarande köra analysen i noderna, säger Anders Hardebring, vd Imagimob.

Läs hela artikeln